Grįžti?

Pasyvus namas, energiją taupančių namų projektai

Didžiausia galimybė sumažinti statybos kainą ir pastato eksploatacines išlaidas yra būtent projektinių siūlymų stadijoje. Taigi projektuodami pastatus pirmiausia stengiamės išnaudoti visas papildomai nekainuojančias priemones - racionalią pastato formą, paprastesnius konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus, saulės energijos panaudojimą per langus, pasyvaus namo architektūrinius sprendimus. Ekonomiškus, energiją taupančius statybinius sprendimus stengiamės taikyti projektuodami tiek nedidelius namus, tiek prabangius pastatus.
Šiuo metu orientuojamės į ekonomiškus, energiją taupančius architektūrinius - konstrukcinius sprendimus. Stengiamės juos taikyti projektuodami tiek nedidelius namus, tiek prabangius pastatus – juk prabanga taip pat gali būti ekonomiška ir draugiška aplinkai.
Galime suskaičiuoti būsimo namo energijos sąnaudas specializuota pasyvių namų projektavimo programa PHPP arba pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus (A, A+, A++ klasei). Atsižvelgiant į gautus rezultatus pagal galimybes optimizuojame architektūrinius sprendinius, kad rezultatai būtų geresni.
Nemažai daliai mūsų rengiamų individualių namų projektų jau yra suskaičiuotos energijos sąnaudos. Gaunami mūsų suprojektuotų namų prognozuojamų energijos sąnaudų šildymui rezultatai - nuo 10 kWh /m²metus iki 40 kWh /m²metus. 
Energijos sąnaudų skaičiavimo ir architektūrinių sprendinių optimizavimo atsižvelgiant į gautus rezultatus procesas šiek tiek prailgina projekto rengimo terminus.  

2010m gruodžio 4d. gavome pasyviųjų namų projektuotojų sertifikatą. Sertifikatą išdavė Vokietijos „Pasyvaus Namo Institutas“. Intensyvių mokymų metu sukauptą informaciją stengiamės taikyti savo projektuose.

Trumpai apie pasyvaus namo koncepciją:
Pasyvus namas yra laiko patikrintas energiją taupančių namų statybos standartas. Tokiam namui eksploatuoti reikia apie 90 procentų mažiau energijos lyginant su dauguma Europos pastatų. Taigi pasyviųjų namų savininkams tendencingas energijos kainų augimas nėra toks svarbus. Pasyviame name ištisus metus temperatūra išlieka stabili - apie 20 laipsnių. Pasyvaus namo patalpose cirkuliuoja pastoviai vėdinamas ir itin kokybiškas oras. Patalpų viduje nėra ryškių temperatūrinių skirtumų ir skersvėjų.
Norime pabrėžti, kad pasyvus namas nėra sudėtingas mechanizmas. Netgi priešingai – visi principai privalo būti įgyvendinti kuo paprasčiau, kad gyventojas nejaustų diskomforto dėl poreikio įsisavinti didelį informacijos kiekį.

Pagrindiniai pasyvaus namo kriterijai, kuriuos būtina tenkinti:
* Energijos šildymui sunaudojama mažiau nei 15 kWh /(m² per metus).
* Šildymo krūvis - iki 10 W/m².
* Pirminės energijos sunaudojama iki 120 kWh /(m² per metus).
*  Pasyvus namas turi būti sandarus. Oro kaitos norma prie 50 Pa slėgio turi būti iki 0,6 / h.
* Vasaros metu temperatūra patalpose negali višyti 25 laipsnius ilgiau kaip 10% laikotarpyje.
* Išorinės atitvaros privalo būti itin gerai izoliuotos (Šilumos perdavimo koeficientas turi būti 0.10 – 0.15 W/(m²K) diapazone.
* Pasyviajame name montuojami šilti langai ir durys (U <0.80 W/(m²K)).
* Rekuperacinės vėdinimo sistemos efektyvumas turi būti virš 75 %, su elektros energijos suvartojimu iki 0.45 Wh/m³.


Estetika:
Net ir projektuodami racionalius, paprastos formos pastatus niekada nepamirštame pastato estetikos. Visada siekiame, kad pastatas būtų ne tik taupus bet ir gražus. Tai įgyvendiname 3D modeliavimo stadijoje sukurdami ir tobulindami Jūsų būsimo pastato trimatį modelį.

 

 

Populiariausios žymės: pasyvus namas, pasyvieji namai, pasyvus namas, namų projektai.